top of page

Algemene voorwaarden PUPS Photo Studio

Algemeen

 1. De opdrachtgever gaat automatisch akkoord met de algemene voorwaarden bij het boeken van een shoot.

 2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en opdrachtgever. Inclusief opdrachtbevestigingen, mondelinge en schriftelijke overeenkomsten. Ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. 

 3. Aan het overzicht ‘tarieven en werkwijze’ kunnen geen rechten worden ontleend. PUPS photo studio behoudt zich het recht tarieven aan te passen en/of te wijzigen. 

Dieren welzijn

 1. Het welzijn van de dieren staat altijd voorop. Niets gebeurt met tegenzin of onder dwang. De fotograaf behoudt zich het recht de shoot te stoppen wanneer de hoeveelheid stress van het dier te veel wordt. De shoot wordt op een nader te bepalen moment en in overleg met de opdrachtgever vervolgd.

 2. De fotograaf kent en respecteert de kalmerende signalen van honden. Hier wordt altijd naar geluisterd. De hond krijgt altijd de ruimte en rust die nodig zijn om te ontspannen.

 3. De fotograaf fotografeert niet wanneer er gebruik gemaakt wordt van dwangmiddelen zoals slipkettingen, halti's, schok- of prikbanden etc. Elk middel dat een pijn of schrikreactie kan geven dan wel de hond belemmert in het functioneren en communiceren.

 4. Tijdens de shoot wordt het dier niet gedwongen tot het aannemen van een bepaalde houding. Wat het dier niet wil of kan gebeurt niet.

Levering

 1. De fotograaf maakt een kritische selectie van de gemaakte foto's, waarna de door de opdrachtgever geselecteerde foto's per bestand worden bewerkt.

 2. Er worden geen onbewerkte foto's geleverd.

 3. De foto’s worden in jpg uiterlijk 14 dagen na de shoot geleverd. 

 4. Het is niet toegestaan onbewerkte foto's te screenshotten en online te delen.

 5. De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de geleverde bestanden. Originele bestanden worden tot een maximum van 1 jaar bewaard tenzij anders overeengekomen. Mocht hier onverhoopt iets mee gebeuren is PUPS Photo Studio niet aansprakelijk. 

 6. Na ontvangst van de betaling worden de fotoproducten geleverd.

 7. De fotograaf is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen.

Betaling

 De betaling vindt plaats in 2 delen.  

 1. Voordat de shoot plaatsvindt is betaling van het bedrag dat hierbij is gekozen (afhankelijk van de duur van de shoot) voldaan. Indien het bedrag niet is voldaan vind er geen shoot plaats. 

 2. Na afloop vindt betaling plaats per gekozen foto, uiterlijk 7 dagen na ontvangen eindresultaat per betaalverzoek of overschrijving. 

Auteursrecht, portretrecht, publicatie en promotie:

 1. PUPS photo studio behoudt zich het recht voor de gemaakte foto's of videomateriaal te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, publicaties waaronder doch niet uitsluitend, website, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen en drukwerkmateriaal. Binnen de regels van de AVG.

 2. Het auteursrecht berust bij PUPS Photo Studio. De opdrachtgever/ontvanger is niet gerechtigd de foto's te gebruiken of te verhandelen voor zakelijke of commerciële doeleinden, publicaties voor derden of wedstrijden zonder schriftelijke toestemming van PUPS Photo Studio. Het is niet toegestaan de foto's te dupliceren, kopiëren, bewerken of na te maken op welke manier dan ook.

 3. Elk gebruik van het werk van PUPS Photo Studio dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf.

 4. De opdrachtgever/ontvanger dient de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf, waaronder verplichting van naamsvermelding (artikel 25 Aw) in acht te nemen.

 5. Het bewerken van de foto's door de opdrachtgever/ontvanger of derden is op geen enkele manier toegestaan. Hieronder valt ook het bijsnijden of het toevoegen van een tekst of filter. De fotograaf kan hier een rekening voor indienen.

Annulering

1.    In geval van annulering worden de volgende kosten in rekening gebracht:​

1.1  Tot 1 week voor aanvang van een fotoshoot, kan er kosteloos worden geannuleerd en vindt er restitutie plaats van het al        voldane bedrag.​​

1.2  Binnen 1 week voor aanvang van een fotoshoot, wordt er 50% van het bedrag  voor de geboekte shoot in rekening          

       gebracht.​ 

​2.    In geval van annulering vanuit de fotograaf wegens ziekte o.i.d. heeft opdrachtgever het recht om:​

2.1  De overeenkomst te ontbinden waarbij opdrachtgever het volledig betaalde bedrag terug gestort krijgt.

2.2  De afspraak te verplaatsen in overleg met fotograaf.

Aansprakelijkheid

 1. PUPS Photo Studio kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen of lichamelijke schade bij mens of dier veroorzaakt tijdens de fotoshoot. Ook bij materiële schade kan PUPS Photo Studio niet aansprakelijk worden gesteld.

bottom of page